Mânăstirea Cetățuia Negru Vodă

Schitul Sfântul Ierarh Modest


 
Schitul Sfântului Ierarh Modest

Este unitate de cult cu personalitate juridică. 

În data de 10 septembrie 2023, odată cu sfințirea Bisericii noi a Schitului, a fost instalată ca egumenă monahia Anastasia Dincă. 

Mănăstirea Cetățuia, în speță părintele stareț Modest, nu se mai ocupă de Schit.

 
 
Biserica Sfantul Ierarh Modest - Livada
"Călăuză să-ți fie lumina ..."

Pe vechile meleaguri muscelene, locuri pline de istorie şi legendă, "ţara" lui Seneslau şi totodată fieful primilor Basarabi, ascuns printre frumuseţea dealurilor împădurite, ce se înalţă semeţ către soare, la intrarea în defileul Dâmboviţei, pe drumul ce duce către Târgovişte, se află un mic grăunte de lumină în stadiul de germinare, Schitul Sf. Ierarh Modest-Livada.

Călătorule, dacă mergi de la Câmpulung Muscel spre Târgovişte, opreşte-te o clipă în satul Coteneşti-Stoeneşti, de unde urcând pe un drum forestier (există un indicator în şosea), ajungi la această mică minune a credinţei şi, pleacă-ţi genunchii, aducând un gând de mulţumire Mântuitorului. Mica mănăstire ce poartă hramul Sfântului Ierarh Modest, este locul de preumblare al sfinţilor. In liniştea serii, se aud glasuri de rugă unite cu adieri de vânt şi triluri de păsări.

 
"Binecuvântează Doamne, pe toţi cei ce iubesc frumuseţea şi podoaba casei Tale"