Reactualizat in noiembrie 2013

Index

Parintele Staret
Murmurul Sihastrilor
Schitul Sf.Ierarh Modest
Programul Slujbelor
Album
Apel de suflet
E-mail
Rugaciunea Sfantului Ioanichie, la pagina Sfantului.

Anunt despre Sfantul Ioanichie, la "murmurul sihastrilor"

Anuntam ca contul manastirii este afisat la Apel de suflet

Contul Schitului Sf. Modest este afisat la adresa Schitului

ntr-un loc cu frumuseți inegalabile, retras, departe de lume, pierdut printre păduri seculare și stânci prăpăstioase la o altitudine de peste 880 m, oameni dornici de reculegere s-au retras în umbra tăcută a peșterilor și și-au închinat viața lui Dumnezeu în cea mai aspră sihastrie românească, deoarece "poporul român înzestrat din belșug cu darul dumnezeiesc al credinței a trăit în Carpați ca într-o catedrală".
ălătorul avizat care pășește printre stâncile argintii care ascund nenumarate taine și ajunge în preajma Sfântului Locaș este surprins de asemănarea izbitoare cu Schitul Meteora din Grecia, motiv pentru care scriitorul Mihai Rădulescu l-a numit "Meteora României", fiind profund impresionat de acest rai de pământ românesc.

 

ste așezată pe piscul unui munte la altitudinea de 881 m de la nivelul mării între Valea lui Coman, Valea Chiliilor și apa Dâmboviței, la 25 km S-E de Câmpulung pe șoseaua ce vine de la vechea cetate de scaun a Târgoviștei, ancestral drum de cărăușie în Țara Românească.


INDEX | ISTORIC | PĂRINTELE STAREȚ | SCHITUL SF.MODEST | MURMURUL SIHAȘTRILOR | PROGRAM | ALBUM | APEL DE SUFLET | SF. IOANICHIE

Mănăstirea Cetățuia Negru-Vodă, Cetățeni, Jud. Argeș, Cod 117240, tel:0248/544.000 ; E-mail: cetatuiamuscel@yahoo.com